Základový rošt

ZÁKLADOVÝ ROŠT TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ

Základový rošt je určený pro trakční stožáry. Rošt se usazuje do betonového základu. Parametry betonového
základu musí navrhnout projektant především s ohledem na únosnost půdy v dané lokalitě.

stožár stožár
Nákres základového roštu Ilustrace instalace základového roštu do
betonového základu
 stožár  stožár
Umístění patky stožáru na betonovém základu Patka stožáru

 

Typ d (mm) c (mm) c1 (mm) h1 (mm) L (mm) A (mm) n kg
ZRT-30-400 30 500 500 70 800 400 4 48
ZRT-30-420-8 30 550 550 70 800 420 8 65
ZRT-36-400 36 520 520 75 1000 400 4 65
ZRT-36-420-8 36 550 550 75 1000 420 8 96
ZRT-36-500-8 36 600 600 75 1000 500 8 110
ZRT-42-400 42 540 540 80 1000 400 4 85
ZRT-48-400 48 580 580 90 1200 400 4 110