Mobilní základ

stožár  
 

POPIS

Mobilní základ - ocelová konstrukce vyplněná betonem.
Standardně se skládá ze dvou spojených
základových bloků, které jsou přizpůsobené
k namontování přírubového stožáru.
Každý blok je v případě potřeby použitelný i samostatně.

POUŽITÍ

Mobilní základy se používají pro dočasné
přeložení trakce (na stavbách, při rekonstrukcích),
případně v místech, kde není
možné vetknout stožár pod úroveň terénu
(tunely, metro, inženýrské sítě).

PARAMETRY

Hmotnost 1 bloku:              7500 kg
Hmotnost 2 bloků:              15000 kg
Zatížení stožáru (2 bloky):   až 16 kN
Rozměry (1 ks):                  2000 x 2000 x 750 mm
(v závislosti na výšce zavěšení trakce)

 

stožár

stožár
Mobilní základ - pohled Mobilní základ - půdorys